Home > Accesibilitat
Accesibilitat

El Reial Club Nàutic de Tarragona treballa per a que la seva pàgina web sigui accesible, amb independència del hardware, software o capacitats de l'usuari.

La iniciativa que regula i marca les normes d'accesibilitat a la web és la Web Accessibility Initiative (WAI), desenvolupada per World Wide Web Consortium (W3C).

Al dissenyar la pàgina web s'han aplicat les directrius de contingut web (WCAG 1.0) de nivell A d'accesibilitat. Per aconseguir aquest nivell d'accessibilitat s'han fet les següents accions:

- Estructuració de les pàgines mitjançant els elements de l'encapçalat.
- Control de la presentació de les pàginas mitjançant una fulla d'estils (css).
- Identificació clara de cada pàgina mitjançant l'utilització de les metadades.
- Utilització d'un llenguatge clar i concís a textos, títols i enllaços.

També podeu trobar més informació sobre accesibilitat a:

- Web Accesibility Iniciative (WAI) del W3C (en anglès) http://www.w3.org/WAI
- Oficina Espanyola del W3C (en castellà). Guía breu d'accesibilitat web http://www.W3C.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad

Banderi
Reserva online
Activitats dirigides - Primavera 2018
Tarragona Nàutica
Segueix-nos a Facebook
Segueix-nos a Twitter