Inscripcions
Home > Inscripcions > Alta activitat >
Alta Activitat:
Nom (*):

Cognoms (*):

Número Soci :

Sexe (*):

DNI (*):

Data Naixement (*):

Adreça :

Codi Postal :

Població :

Teléfon (*):

Móbil : 

Correu electrónic (*): 

Per a formalitzar aquest tràmit, caldrà realitzar un ingrés o transferència per l'import referit de l'activitat seleccionada, al número de compte xxxxxxxxxx

La complimentació i enviament d'aquest formulari, no suposa la inscripció automàtica del titular a l'activitat de referència organitzada pel Reial Club Nàutic de Tarragona. Per a completar la inscripció, caldra complimentar el formulari adjunt i presentar-lo a les oficines del club, signat pel titular, juntament amb el resguard de l'ingrés o trasnferència.

En emplenar aquest formulari, el titular autoritza al Reial Club Nàutic de Tarragona per tractar i utilitzar les dades personals facilitades per als fins i serveis propis del club, així com per comunicar-vos informació relacionada amb les activitats de l'entitat. Les vostres dades personals seran tractades d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Adobe Acrobat Formulari a presentar.

Acepto les condicions.

Banderi
Activitats dirigides - Tardor 2018
Curs adults rem
Reserva online
Tarragona Nàutica
Segueix-nos a Facebook
Segueix-nos a Twitter