JUNTA DIRECTIVA
Presidenta Andrea-Tamara Mazzanti
Vice-Presidenta Misericordia Vilallonga Olesti
Tresorera Isabel Juan Gómez
Secretària Glòria Queralt Salvat
Comodoro José Luis Tapia Ramirez
Delegat de Rem Josep M. Martorell Torné
Delegat de Vela Dídac Banús Brunet
Delegada de Material i Manteniment Lucila Calleja Baciero
Vocal de Relacions Institucionals David Pino Mier
Vocal Promoció Activitats Nàutiques Josep Torrell Gil
Vocal Activitats Esportives Sergi Tarragó Carmona
Vocal de comunicació Salud Muñoz  Del Burgo

 

ÀREA STAFF
Administració Belen Allué Diaz
Administració Jaume Papio Torra
Administració Xavier Gonzalez Gual
Neteja Claudia Osorno / Inés Felix
Vela Anna Culubret
Rem Alejandro Demiddi
Padel Xavier Virgili
Pesca Sr.Ortuño
Activitats Dirigides Laura del Valle

 

ÀREA ESPORTIVA
Monitor Vela Mercè López
Monitor Vela Guillem Grau
Monitor Vela Rosa Ribas
Director Rem Alejandro Demiddi
Entrenador 1 Rem Borja Rueda
Entrenador 2 Rem Didac Bru
Director Padel Xavier Virgili
Monitor Padel Gerard Jover
Activitats Dirigides Laura del Valle
Responsable Pesca Sr.Ortuño