Home > Protecció de dades
Protecció de dades

Consulteu l’apartat de Política de Privacitat en aquest lloc web.

Política de privacitat
Per a poder accedir a alguns dels serveis continguts a la pàgina web www.rcntarragona.com, és possible que, mitjançant l'emplenament d'un formulari, se sol·licitin a l'usuari algunes dades personals.

En aquest sentit, i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades per l'usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat del Reial Club Nàutic de Tarragona, creat per a la gestió, administració, prestació i millora dels serveis oferts a través del lloc web, així com per informar als usuaris sobre les notícies i els serveis oferts..

Reial Club Nàutic de Tarragona, aplica a totes les dades personals contingudes als seus fitxers les mesures de seguretat estipulades al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel que s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal; comprometent-se a guardar el degut secret sobre els mateixos.

L'usuari podrà en tot moment exercitar els drets relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del DNI, a:

Reial Club Nàutic de Tarragona (Entitat d’Utilitat Pública)
Port esportiu s/n · Edifici Club Nàutic
43004 TARRAGONA
Telf. 977.240.360
Fax 977.222.417
info@rcntarragona.com

Banderi
Activitats dirigides - Tardor 2018
Reserva online
Tarragona Nàutica
Segueix-nos a Facebook
Segueix-nos a Twitter